Đối với sản phẩm:

- Hỗ trợ tư vấn bằng lời miễn phí.

- Hỗ trợ bảo trì tại Trí Nghĩa miễn phí.

- Lưu ý: trí nghĩa không có trách nhiệm thực hiện chỉ dẫn chân tay cho việc hướng dẫn khách hàng.các chuyên môn, cài đặt.


Đối với Dịch vụ:

- Dịch vụ thực hiện tại trí nghĩa đang trong thời gian bảo trì thì bảo trì tại Trí Nghĩa. Trường hợp m

- Dịch vụ cho một lần thực hiện.

- Dịch vụ có phí thời hạn bảo trì.

- Dịch vụ lớn tại các công trình:

* Cho 1 lần lắp đặt

* Có mua dịch vụ bảo trì sự đồng bộ, toàn bộ hệ thống 12 tháng.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0933.533.698
Nhắn tin Facebook Zalo: 0933.533.698